Google Apps เลิกสนับสนุนบราวเซอร์ IE6

วันนี้ได้รับอีเมล์ของ Google Apps มาเกี่ยวกับ บราวเซอร์ที่ Google Apps จะรองรับการทำงาน คือ Internet Explorer 7.0 ขึ้นไป, Firefox 3.0 ขึ้นไป, Google Chrome 4.0 ขึ้นไป, and Safari 3.0 ขึ้นไป. นั่นหมายความว่า Internet Explorer 6 (IE6) หรือบราวเซอร์เก่าอื่นๆ Continue Reading →