สรรพากร จ่อคิวเก็บภาษี ซื้อขายผ่านเน็ต

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรกำลังปรับระบบการจัดเก็บภาษีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการค้า และการดำเนินธุรกิจต้อนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยระบบภาษีที่ปรับใหม่นี้ต้องเชื่อมโยงกับการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต (อีคอมเมิร์ซ) ที่จะเพิ่มมากขึ้นหลังจากเปิดตลาด AEC ทั้งนี้ กรมสรรพากรจะกำหนดว่าการซื้อขายสินค้าผ่านอิเล็กทรอนิกส์หากเกิดขึ้นใน ประเทศไทยควรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ในอัตรา 7% ด้วย