ชายผู้ศรัทธาในเทพเจ้า

มีชายคนหนึ่งเขาศรัทธาในเทพเจ้ามาก และเชื่อว่าเทพเจ้าจะปกป้องคุ้มครองเค้าจากภัยอันตรายทั้งปวงได้… วันนึงมีข่าวน้ำท่วมใหญ่จะมาถึงหมู่บ้านที่ชายคนนี้อยู่ และแน่นอนเขาเชื่อว่าเขาจะปลอดภัยจากน้ำท่วมครั้งนี้เพราะเทพเจ้าจะต้องช่วยเหลือเค้าได้

ชายคนหนึ่งกับ ถังน้ำ 2 ใบ

ชายจีนคนหนึ่งแบกถังน้ำสองใบไว้บนบ่าเพื่อไปตักน้ำที่ริมลำธาร ถังน้ำใบหนึ่งมีรอยแตก ในขณะที่อีกใบหนึ่งไร้รอยตำหนิ และสามารถบรรจุน้ำกลับมาได้เต็มถัง…แต่ด้วยระยะทางอันยาวไกล จากลำธารกลับสู่บ้าน…. จึงทำให้น้ำที่อยู่ในถังใบที่มีรอยแตกเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียว เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ดำเนินมาเป็นเวลา 2 ปีเต็มที่คนตักน้ำสามารถตักน้ำกลับมาบ้านได้หนึ่งถังครึ่ง…. ซึ่งแน่นอนว่าถังน้ำใบที่ไม่มีตำหนิจะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานเป็นอย่างยิ่ง ..ขณะเดียวกันถังน้ำที่มีรอยแตกก็รู้สึก อับอายต่อความบกพร่องของตัวเอง? มันรู้สึกโศกเศร้ากับการที่มันสามารถทำหน้าที่ได้เพียงครึ่งเดียวของจุดประสงค์ ที่มันถูกสร้างขึ้นมา