สรรพากร จ่อคิวเก็บภาษี ซื้อขายผ่านเน็ต

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรกำลังปรับระบบการจัดเก็บภาษีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการค้า และการดำเนินธุรกิจต้อนรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยระบบภาษีที่ปรับใหม่นี้ต้องเชื่อมโยงกับการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต (อีคอมเมิร์ซ) ที่จะเพิ่มมากขึ้นหลังจากเปิดตลาด AEC ทั้งนี้ กรมสรรพากรจะกำหนดว่าการซื้อขายสินค้าผ่านอิเล็กทรอนิกส์หากเกิดขึ้นใน ประเทศไทยควรจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ในอัตรา 7% ด้วย

ทิศทางการปรับโครงสร้างภาษีเพื่อรองรับ AEC

การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี (Free Flow of Skilled Labour) ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่จะมีการจัดตั้งอย่างสมบูรณ์ในปี 2558 หรือในอีกไม่ถึง 3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่หลายฝ่ายกำลังให้ความสนใจ และเป็นห่วงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อตลาดแรงงานในประเทศ ทั้งในด้านการย้ายออกของแรงงานฝีมือของไทยโดยเฉพาะแรงงานที่มีประสิทธิภาพ สูง เพื่อไปทำงานในประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอย่างสิงคโปร์ และมาเลเซีย ขณะที่ในอีกด้านหนึ่งก็มีความกังวลต่อการย้ายเข้ามาทำงานในประเทศไทยของแรง งานต่างชาติจากประเทศที่มีค่าจ้างแรงงานต่ำกว่า ซึ่งจะทำให้การแข่งขันในตลาดแรงงานของไทยรุนแรงขึ้น

มนุษย์ ไม่เคยถูกขอร้องให้ทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้

กุสตาฟ ไอเฟล ผู้ออกแบบหอไอเฟล ถูกต่อต้านมากมายจากผู้คนในตอนคิดสร้างหอไอเฟลกลางกรุงปารีส หอไอเฟลมีบันไดทั้งหมด 1,665 ขั้น สร้างจากโลหะ 15,00 ชิ้น น๊อตหมุน 3,500 ตัว สี 35 ตัน ค่าก่อสร้าง 233 ล้านบาท ใช้เวลาสร้าง 2 ปี 2 เดือน 5 วัน ใช้วิศวกร 50 คน ร่างแบบ Continue Reading →

ชายผู้ศรัทธาในเทพเจ้า

มีชายคนหนึ่งเขาศรัทธาในเทพเจ้ามาก และเชื่อว่าเทพเจ้าจะปกป้องคุ้มครองเค้าจากภัยอันตรายทั้งปวงได้… วันนึงมีข่าวน้ำท่วมใหญ่จะมาถึงหมู่บ้านที่ชายคนนี้อยู่ และแน่นอนเขาเชื่อว่าเขาจะปลอดภัยจากน้ำท่วมครั้งนี้เพราะเทพเจ้าจะต้องช่วยเหลือเค้าได้

จุดแข็ง จุดอ่อน (เบื้องต้น) ของประเทศต่างๆ ใน AEC

แต่ละเประเทศ ใน AEC นั้น ย่อมมีจุดแข็ง และจุดอ่อนแตกต่างกันออกไป เราลองมาดูกันครับว่า ประเทศต่างๆ ใน AEC นั้นมีจุดแข็งจุดอ่อนกันอย่างไรบ้างนะครับ 1.ประเทศสิงคโปร์  จุดแข็ง รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก การเมืองมีเสถียรภาพ เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ แรงงานมีทักษะสูง ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางเดินเรือ