ชายผู้ศรัทธาในเทพเจ้า

มีชายคนหนึ่งเขาศรัทธาในเทพเจ้ามาก และเชื่อว่าเทพเจ้าจะปกป้องคุ้มครองเค้าจากภัยอันตรายทั้งปวงได้… วันนึงมีข่าวน้ำท่วมใหญ่จะมาถึงหมู่บ้านที่ชายคนนี้อยู่ และแน่นอนเขาเชื่อว่าเขาจะปลอดภัยจากน้ำท่วมครั้งนี้เพราะเทพเจ้าจะต้องช่วยเหลือเค้าได้