ส่งค่าจากหน้าต่างป๊อปอัพไปยังหน้าต่างหลัก

อ่านหัวข้อแล้วบางคนอาจจะงง ว่ามันคืออะไร ในที่นี้ถ้าเข้าใจง่ายๆ ก็คือวิธีการส่งค่าจากหน้าต่าง Popup (Child window)  ไปยังหน้าต่างที่เปิด Popup นั้น (Parent window)  ในที่นี้ขอเรียกว่า หน้าต่างป๊อปอัพ และหน้าต่างหลักนะครับ จากหน้าต่างป๊อปอัพ เมื่อถูกเปิดขึ้นแล้ว เราจะสามารถส่งค่างต่าไปยังหน้าต่างหลักได้โดยใช้ JavaScript  เราจะเรียกหน้าต่างหลักว่า opener ดังนั้น หน้าต่างป๊อปอัพจะส่งค่าไปได้โดยใช้ opener.document