มนุษย์ ไม่เคยถูกขอร้องให้ทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้

กุสตาฟ ไอเฟล ผู้ออกแบบหอไอเฟล ถูกต่อต้านมากมายจากผู้คนในตอนคิดสร้างหอไอเฟลกลางกรุงปารีส หอไอเฟลมีบันไดทั้งหมด 1,665 ขั้น สร้างจากโลหะ 15,00 ชิ้น น๊อตหมุน 3,500 ตัว สี 35 ตัน ค่าก่อสร้าง 233 ล้านบาท ใช้เวลาสร้าง 2 ปี 2 เดือน 5 วัน ใช้วิศวกร 50 คน ร่างแบบ Continue Reading →