จุดแข็ง จุดอ่อน (เบื้องต้น) ของประเทศต่างๆ ใน AEC

แต่ละเประเทศ ใน AEC นั้น ย่อมมีจุดแข็ง และจุดอ่อนแตกต่างกันออกไป เราลองมาดูกันครับว่า ประเทศต่างๆ ใน AEC นั้นมีจุดแข็งจุดอ่อนกันอย่างไรบ้างนะครับ 1.ประเทศสิงคโปร์  จุดแข็ง รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก การเมืองมีเสถียรภาพ เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ แรงงานมีทักษะสูง ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางเดินเรือ