Firefox ติดโผบราวเซอร์ “ช่องโหว่เพียบ”

     รายงานข่าวนี้อาจจะทำให้ใครหลายคนแปลกใจเล็กน้อย นั่นก็คือ บราวเซอร์ไฟร์ฟอกซ์ (Firefox) กลายเป็นบราวเซอร์ที่มีช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัยมากที่สุดในปี 2009 โดยมีช่องโหว่ที่พบมากถึง 44 แห่งเทียบกับ 6 แห่งของซาฟารี (Safari) และแค่ 2 แห่งในโอเปร่า (Opera) โดยบริษัทที่จัดทำรายงานดังกล่าวชื่อว่า Bit9      บรรทัดฐานที่ใช้ในการจัดอันดับความไม่ปลอดภัยครั้งนี้มีอยู่ว่า โปรแกรมที่ใช้ในการพิจารณาจะต้องทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows และต้องมีการพบช่องโหว่ของระบบรักษาความปลอดภัยอย่างน้อยหนึ่งรายการที่ถูกจัดอันดับว่า มีความเสี่ยงสูง (High) โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลของ NIST นอกจากนี้โปรแกรมเหล่านั้นจะต้องไม่ได้รับการอัพเดตผ่านระบบแพตช์ซอฟต์แวร์ขององค์กร อย่างเช่น Continue Reading →